Những trò chơi thú vị dành riêng cho trẻ tự kỉ

Chơi là một phương tiện trung gian nhằm giúp trẻ tự kỉ phát triển kỹ năng nhận thức như giải quyết vấn đề, sắp xếp thứ tự và bắt chước. Chơi cũng hỗ trợ sự phát triển của ngôn ngữ, kỹ năng vận động, tương tác xã hội và hiểu biết.

Chơi một mình
Đây là một giải pháp hữu hiệu chính là hỗ trợ trẻ tương tác với người khác. Bên cạnh việc điều trị tâm lý ở trung tâm, việc cha mẹ vui chơi cùng trẻ sẽ giúp các em giảm bớt hội chứng của mình.
Cha mẹ nên ngồi bên cạnh trẻ cố gắng gây sự chú ý của trẻ đang chơi bằng cách bắt chước hành động và âm thanh của trẻ, hoặc chơi với một đồ vật trẻ thích và giúp trẻ tham gia chơi khi trẻ đến gần để lấy lại món đồ chơi.Người lớn chơi ở tầm mức của trẻ với những đồ chơi trẻ thích như: nước/cát, khối, bột nắn, âm nhạc…
Sự quan tâm của cha mẹ chính là “liều thuốc bổ” giúp trẻ vượt qua hội chứng tự kỉ
Cha mẹ nên ngồi bên cạnh trẻ cố gắng gây sự chú ý của trẻ đang chơi bằng cách bắt chước hành động và âm thanh của trẻ, hoặc chơi với một đồ vật trẻ thích và giúp trẻ tham gia chơi khi trẻ đến gần để lấy lại món đồ chơi.Người lớn chơi ở tầm mức của trẻ với những đồ chơi trẻ thích như: nước/cát, khối, bột nắn, âm nhạc…
Chơi song song
Nguyên tắc chính ở giai đoạn này là giới thiệu trò chơi khám phá và xã hội nhiều hơn. Cha mẹ có thể chia sẻ sự chú ý liên kết, đáp ứng với những nhu cầu cơ bản, động viên trẻ chơi luân phiên.
Chơi song song sẽ giúp trẻ tự kỷ mạnh dạn hơn
Để trẻ quen được tiếp xúc nhiều hơn. Cha mẹ có thể để các anh/ chị và các trẻ khác cùng chơi với con. Cách thức chơi rất đơn giản bằng việc bố trí một cặp người lớn với trẻ ngồi cạnh một cặp người lớn và trẻ khác. Mỗi cặp chơi giống nhau, và người lớn kéo sự chú ý của trẻ qua cách chơi của cặp kia. Khuyến khích mọi cố gắng của trẻ quan tâm và chia sẻ sinh hoạt với cặp kia.
 Chơi hợp tác:
Trò chơi này cần được phân ra nhiều bước cụ thể. Một trong những nguyên tắc khi chơi với trẻ tự kỷ ở giai đoạn này là nới rộng nhu cầu tương tác với người khác; động viên sự chọn lựa; tiếp tục nhấn mạnh chia sẻ chú ý liên kết; phát triển kỹ năng đương đầu với việc thay đổi sinh hoạt/chuyển tiếp; và chờ đến phiên.
Trẻ tự kỉ hoàn toàn có thể sinh hoạt cùng các bạn một các bình thường
Cha mẹ hoặc các anh/chị hỗ trợ có thể giới thiệu sinh hoạt nhóm như hát/chơi nhạc, chơi nước/cát, trò chơi xây dựng chung. Dùng lời nói đơn giản và/hoặc công cụ nhìn để minh họa những hành động trẻ cần thực hiện trong sinh hoạt, làm mẫu cho trẻ xem . Dùng “hộp hòan tất” để cho trẻ biết khi nào kết thúc trò chơi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *