Ngôi nhà khoa học Sammy

Ngôi nhà khoa học Sammy

Là phần thứ ba của chuỗi phần mềm trò chơi có thưởng Early Learning series (các bài học vỡ lòng) của Edmark, Ngôi nhà Khoa học của Sammy kết hợp với Ngôi nhà Toán học của Mille và ngôi nhà sách của Bailey mang lại cho học sinh một thế giới để học hỏi và vui đùa.

  Bằng các nhân vật mang đậm màu

sắc, các hình ảnh sống động, giọng

nói dễ gần và âm nhạc hấp dẫn,

Ngôi nhà Khoa học của Sammy

kích thích sự ham hiểu biết và

khuyến khích trẻ nhỏ khám phá

thế giới khoa học xung quanh chúng.

  • Ngôi nhà khoa học của Sammy cung

cấp năm hoạt động hấp dẫn giúp trẻ

nhỏ thực hành phân loại, sắp xếp,

quan sát, dự đoán, và xây dựng. Trẻ

nhỏ học cách phân loại Khoa học đơn giản, khám phá động thực vật sống thế nào và phản ứng ra sao trong môi trường nước. Trẻ nhỏ xây dựng các trò chơi và máy móc để đọc và in một “Sổ ghi chép” những thông tin thú vị về các con vật.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *