More than words là chương trình của tổ chức Hanen, hiện được sử dụng ở hơn 100 nước trên thế giới và có những bằng chứng khoa học thuyết phục. Chương trình này thiết kế dành cho cha mẹ trẻ có con rối loạn phổ tự ký hoặc rối loạn giao tiếp, không có hoặc có rất ít lời nói. Chương trình cung cấp cho bạn những kỹ năng và chiến lược cần thiết, hữu ích để bạn có thể hiểu về con bạn, giao tiếp được với con bạn, hướng dẫn, thúc đẩy con bạn giao tiếp và phát triển ngôn ngữ. Những kỹ thuật và chiến lược này cha mẹ có thể dùng trong tất cả các sinh hoạt và hoạt động hàng ngày (sachtuky.com).

 

Trả lời