Ngôi nhà không gian – thời gian Trudy

phần mềm trò chơi có thưởng bên

cạnh Ngôi Nhà Toán Học Của Mille,

Ngôi Nhà Sách Của Bailley và Ngôi

Nhà Khoa Học Của Sammy. Các

hoạt động trong Ngôi Nhà Thời

Gian Và Không Gian Của Trudy

sẽ làm say mê bọn trẻ với âm thanh

sống động, những hình ảnh lôi cuốn

hấp dẫn và các nhân vật thân thiện.

Gian Của Trudy khuyến khích trẻ

khám phá và có phần thưởng cho những học sinh kiên trì tập luyện. Mỗi hoạt động trong Ngôi Nhà Thời Gian Và Không Gian Của Trudy đều có Chế Độ Khảo Sát và Chế Độ Hỏi Đáp. Điều này cho phép trẻ nhỏ tự do tìm tòi và định hướng việc học với sự thúc giục và hưởng ứng nhe nhàng. Sự phức tạp của các hoạt động có thể điều chỉnh nhằm đảm bảo cho học sinh có thể thay đổi mà không bị quá tải.

 

 

Trả lời

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN


Tiến sĩ tâm lý lâm sàng Ngô Xuân Điệp đã có 10 năm thăm khám trị liệu tâm lý tại khoa tâm lý, Bv nhi đồng 2 và 12 năm là giảng viên tại khoa tâm lý – Đai học Khoa học và Xã Hội Nhân Văn. Kinh nghiệm 22 năm thăm khám, đánh giá và can thiệp trẻ tự kỷ.