NGÔI NHÀ TOÁN HỌC – MILLIE

NGÔI NHÀ TOÁN HỌC – MILLIE

  • Ngôi nhà Toán học của Millie cung cấp cho học sinh cơ hội để phát triển những nhạy cảm về điều khiển và tính tự tin. Sử dụng máy tính như là một công cụ, học sinh có được một ý thức về sự hoàn thiện và kỹ năng khi chúng sáng tạo, chơi và học.
  • Thông qua bảy hoạt động như trò chơi , trẻ học về các số, đếm ,cộng, trừ, các hình mẫu, giải bài toán, cỡ, các dạng hình học, và nhiều khác nữa. Qua đó trẻ làm quen được với những câu trả lời khác nhau ( nhiều câu trả lời đúng) và phải suy nghĩ để tìm ra câu trả lời tốt nhất (một câu trả lời tốt nhất). Các hoạt động này giúp trẻ xây dựng được nền móng đối với các khái niệm Toán học và các kỹ năng suy nghĩ cần thiết để xây dựng quan niệm và hiểu biết thế giới xung quanh chúng.
  • https://youtu.be/E35YwM_hPzE
  • https://youtu.be/NRC1no52fNk

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *