Think’in Thing 1

Think’in Thing 1

  • Bộ sưu tập Thế Giới Sôi Động 1 đề cao

sự đa dạng của năng lực trí tuệ. Trí thông

minh âm nhạc /nhịp điệu của người học

sinh sẽ tỏa sáng khi làm việc với Toony

the Loon và đàn phiến gỗ (mộc cầm),

hoặc trí thông minh hình ảnh/ không gian

trong việc tạo ra với BLOX (Thế giới ảo)

– hình ảnh không gian ba chiều, hoặc trí

thông minh lôgic/ toán học với Cửa hàng

Flipple và chế tạo chim Feathered friends.

Trong những lĩnh vực mà một số trẻ khó

học được một cách tự nhiên thì bộ sưu tập

này cung cấp những hoạt động thân thiện, gần gũi thông qua đó hình thành sự tự tin ham thích khám phá và sáng tạo khuyến khích tính kiên để dẫn đến sự thành công.

  • Bộ sưu tập Thế Giới Sôi Động 1 đồng thời nhấn mạnh về cách học sinh học như thế nào. Thúc đẩy việc học trong những lĩnh vực sở trường của mỗi học sinh, đồng thời khuyến khích sự hình thành và phát triển các kỹ năng ở các mặt khác.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *