CHƯƠNG TRÌNH SON-RISE

Tác giả: Raun K. Kaufman. Ông từng được chẩn đoán mắc tự kỷ nặng và IQ chỉ đạt dưới 30. Chương trình Son – Rise được thành lập từ những thử nghiệm của cha mẹ ông trong quá trình giúp Raun thoát khỏi tình trạng tự kỷ. Nhờ can thiệp từ bố mẹ, hiện tại Raun cho biết ông không còn dấu hiệu và hồi phục hoàn toàn khỏi chứng tự kỷ. 1983, ATCA – trung tâm điều trị tự kỷ Hoa Kỳ ra đời, áp dụng các kỹ thuật của Chương trình Son – Rise hướng tới đối tượng là các cha mẹ có con mắc tự kỷ. Giá trị của Son – Rise là cung cấp nhiều kỹ thuật khác nhau dành cho cha mẹ có con tự kỷ.
Chương trình “Khởi động” dành cho phụ huynh cần kỹ thuật nền tảng. Trong cuốn sách tác giả tập trung vào chương trình “Khởi động – The Start-up Program” – chương trình mở đầu và bao gồm các kỹ thuật nền tảng của chương trình Son – Rise. Chương trình Startup cũng sẽ là chương trình được tập trung trong ppt và phần thuyết trình này. Các kỹ thuật nền tảng bao gồm: ngôn ngữ, giao tiếp bằng mắt, tương tác hỗ trợ, hướng dẫn các kỹ thuật mới, đối mặt với các hành vi thử thách, tạo nên môi trường thuận lợi cho việc học tập và cảm nhận giác quan, thử thách trẻ một cách sáng tạo, hướng dẫn người khác làm việc cùng trẻ, và duy trì thái độ lạc quan – hy vọng với trẻ.
Tác giả để lại lời nhắn với một loạt các câu chuyện kể về sự tiến bộ vượt bậc, về sự kiên nhẫn và yêu thương của cha mẹ – các câu chuyện có thể tìm thấy ở trang web www.autismbreakthrough.com.

https://www.facebook.com/tuongminhcenter.edu.vn/videos/423348409099908

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *