Nghien cuu nhan thuc cua tre tu ky
1. Cách tiếp cận trẻ tự kỷ dựa trên cộng đồng (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/1%20-%20BS%20Thanh1.pdf
2. Quá trình phát hiện sớm rối loạn tự kỷ tại Úc (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/2-Margot.pdf
3. Rối nhiễu tâm trí ở trẻ em và cách phòng chống (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/3%20-%20Roi%20nhieu%20tam%20tri%20tre%20em-Hanoi.pdf
4. Tìm hiểu một số yếu tố gia đình và hành vi của trẻ tự kỷ tại khoa Tâm Thần BV Nhi TW (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/4-BS%20Minh%20Hanoi.pdf
5. Một số hoạt động khám và trị liệu trẻ tự kỷ tại khoa Tâm lý, BV Nhi Đồng 2 (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/5-nhi%20dong%202.pdf
6. CHAT: Một công cụ tầm soát tự kỷ ở trẻ em (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/6-CHAT1.pdf
7. Thực trạng chẩn đoán trẻ tự kỷ hiện nay tại Trung tâm Phúc Tuệ, Hà Nội (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/7-Phuc%20Tue%20hanoi.pdf
8. Đánh giá và quản lý trẻ tự kỷ tại mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/8-Buoi.pdf
9. Nhận xét về các dấu hiệu lâm sàng của rối loạn tự kỷ tại BV Nhi Đồng 1 (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/9-BS%20TRANG.pdf
10. Chia sẻ những hiểu biết về hội chứng tự kỷ: Chẩn đoán và điều trị (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/10-sao%20mai%20_vie_.pdf
11. Chứng cớ khoa học của các biện pháp xử trí bệnh tự kỷ ở trẻ em (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/11-Margot.pdf
12. Lượng giá việc xử trí trẻ tự kỷ tại nhà (tải về tại đây: http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/12-Dieu%20Anh.pdf
13. Bước đầu thực hiện giáo dục hòa nhập cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ tại Hà Nội (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/13%20-%20yen%20hanoi.pdf
14. Tâm vận động và âm ngữ trị liệu: Phương pháp can thiệp vấn đề chậm nói ở trẻ có rối loạn phát triển (tải về tại đây: http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/14-%20yen%20nhidong1.pdf
15. Can thiệp sớm trẻ tự kỷ (tải về tại đây: http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/15%20-%20phuong%20dung%20CDSP%20TPHCM.pdf
16. Dạy trẻ tự kỷ hiểu cảm xúc của người khác (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/16-mydung%20DHSP%20TPHCM.pdf
17. Tác động trên cảm xúc đề giúp trẻ tự kỷ ổn định hành vi (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/17%20-%20Khoai.pdf
18. Sự thấu cảm đối với phụ huynh có con mắc bệnh tự kỷ (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/18%20-%20SoThao.pdf
20. Cách ứng xử rối loạn hành vi của trẻ tự kỷ (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/19-%20Pham%20Ngoc%20Vuong.pdf
21. Vai trò của bác sĩ tâm lý đối với trẻ tự kỷ (tải về tại đây: http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/20-%20Nguyen%20Ngoc%20Dai.pdf
22. Tự kỷ: một khoảng trống đáng sợ (tải về tại đây: http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/21-%20Do%20Quoc%20Tuan.pdf
23. Đào tạo giáo dục viên chuyên biệt chăm sóc trẻ có rối lọan tự kỷ Đơn Vị Tâm Lý Bệnh Viện Nhi Đồng1 (tải về tại đây: http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/22%20-%20thuy.pdf
24. Từ quan sát trẻ tại gia đình đến tham vấn, trị liệu gia đình – một định hướng lâm sàng của Trung tâm N-T Nguyễn Khắc Viện (tải về tại đây: http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/23%20-%20NT%20Ha%20noi%20_vie_.pdf
Hội thảo tự kỷ tại Bv. Nhi Đồng 1.

Trả lời

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN


Tiến sĩ tâm lý lâm sàng Ngô Xuân Điệp đã có 10 năm thăm khám trị liệu tâm lý tại khoa tâm lý, Bv nhi đồng 2 và 12 năm là giảng viên tại khoa tâm lý – Đai học Khoa học và Xã Hội Nhân Văn. Kinh nghiệm 22 năm thăm khám, đánh giá và can thiệp trẻ tự kỷ.