Nghien cuu nhan thuc cua tre tu ky
1. Cách tiếp cận trẻ tự kỷ dựa trên cộng đồng (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/1%20-%20BS%20Thanh1.pdf
2. Quá trình phát hiện sớm rối loạn tự kỷ tại Úc (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/2-Margot.pdf
3. Rối nhiễu tâm trí ở trẻ em và cách phòng chống (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/3%20-%20Roi%20nhieu%20tam%20tri%20tre%20em-Hanoi.pdf
4. Tìm hiểu một số yếu tố gia đình và hành vi của trẻ tự kỷ tại khoa Tâm Thần BV Nhi TW (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/4-BS%20Minh%20Hanoi.pdf
5. Một số hoạt động khám và trị liệu trẻ tự kỷ tại khoa Tâm lý, BV Nhi Đồng 2 (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/5-nhi%20dong%202.pdf
6. CHAT: Một công cụ tầm soát tự kỷ ở trẻ em (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/6-CHAT1.pdf
7. Thực trạng chẩn đoán trẻ tự kỷ hiện nay tại Trung tâm Phúc Tuệ, Hà Nội (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/7-Phuc%20Tue%20hanoi.pdf
8. Đánh giá và quản lý trẻ tự kỷ tại mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/8-Buoi.pdf
9. Nhận xét về các dấu hiệu lâm sàng của rối loạn tự kỷ tại BV Nhi Đồng 1 (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/9-BS%20TRANG.pdf
10. Chia sẻ những hiểu biết về hội chứng tự kỷ: Chẩn đoán và điều trị (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/10-sao%20mai%20_vie_.pdf
11. Chứng cớ khoa học của các biện pháp xử trí bệnh tự kỷ ở trẻ em (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/11-Margot.pdf
12. Lượng giá việc xử trí trẻ tự kỷ tại nhà (tải về tại đây: http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/12-Dieu%20Anh.pdf
13. Bước đầu thực hiện giáo dục hòa nhập cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ tại Hà Nội (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/13%20-%20yen%20hanoi.pdf
14. Tâm vận động và âm ngữ trị liệu: Phương pháp can thiệp vấn đề chậm nói ở trẻ có rối loạn phát triển (tải về tại đây: http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/14-%20yen%20nhidong1.pdf
15. Can thiệp sớm trẻ tự kỷ (tải về tại đây: http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/15%20-%20phuong%20dung%20CDSP%20TPHCM.pdf
16. Dạy trẻ tự kỷ hiểu cảm xúc của người khác (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/16-mydung%20DHSP%20TPHCM.pdf
17. Tác động trên cảm xúc đề giúp trẻ tự kỷ ổn định hành vi (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/17%20-%20Khoai.pdf
18. Sự thấu cảm đối với phụ huynh có con mắc bệnh tự kỷ (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/18%20-%20SoThao.pdf
20. Cách ứng xử rối loạn hành vi của trẻ tự kỷ (tải về tại đây:http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/19-%20Pham%20Ngoc%20Vuong.pdf
21. Vai trò của bác sĩ tâm lý đối với trẻ tự kỷ (tải về tại đây: http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/20-%20Nguyen%20Ngoc%20Dai.pdf
22. Tự kỷ: một khoảng trống đáng sợ (tải về tại đây: http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/21-%20Do%20Quoc%20Tuan.pdf
23. Đào tạo giáo dục viên chuyên biệt chăm sóc trẻ có rối lọan tự kỷ Đơn Vị Tâm Lý Bệnh Viện Nhi Đồng1 (tải về tại đây: http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/22%20-%20thuy.pdf
24. Từ quan sát trẻ tại gia đình đến tham vấn, trị liệu gia đình – một định hướng lâm sàng của Trung tâm N-T Nguyễn Khắc Viện (tải về tại đây: http://www.nhidong1.net/Documents/PDF290408/Doc/23%20-%20NT%20Ha%20noi%20_vie_.pdf
Hội thảo tự kỷ tại Bv. Nhi Đồng 1.

Trả lời