Dưới đây là các tài liệu chúng tôi sưu tầm được từ mạng internet chuyên về hỗ trợ trẻ có khó khăn, đặc biệt là trẻ tự kỷ. Quý phụ huynh chỉ cần nhấp chuột vào các tiêu đề và tải về máy vi tính.

Tai lieu Verbal Behavior VB

chung trinh ABA 1

Mot cong viec dang tien trien-A work in progress

115_Sach Bai Tap Dieu Hoa Cam Giac-Sensory Integration Workbook C Michael

Day tre tu ky doc cam xuc (Theory of mind)

Dạy trẻ tự kỷ đọc cảm xúc

D.I.R-Floortime

floor time tu ky

Phương pháp dạy học

Giao tiep voi tre em

Muon giao tiep can co 2 nguoi

Cac ky nang giao tiep som

Day ky nang giao tiep xa hoi

Ngoi Nha Giao Tiep

Phat trien ky nang giao tiep cho tre

100 Ngay (Autism Speaks)

Cẩm nang 100 ngày sau khi có chẩn đoán tự kỷ (AS)

12 buoc tien len ngon ngu 2014-9-7

Các Giai Đoạn Phát Triển Ngôn Ngữ và xa hoi

Cach day tre tu ky phat trien ngon ngu va kha nang giao tiep

Vai tro cua ngon ngu

PIPVIETNAMESE3810

Sach danh cho phu huynh (Parent book)

Luyen am

Van dong mieng

Am ngu tri lieu

Phat trien ngon ngu cho tre tu ky

Ban-dich-khoa-hoc-truc-tuyen-ve-RDI

Nguyen ly RDI

1. Chuong trinh giao duc hanh vi ngon ngu

2. Van su khoi dau nan

3. Cach su dung phan thuong

4. Thuat ngu va dinh nghia

5. Phan loai cac ngon ngu ung xu

6. Day be choi

7. Do choi be thich

8. Cac do choi va tro choi lam phan thuong

9. Day be biet yeu cau

11. Day be trao doi vat-tranh de yeu cau

12. Nguyen tac day be yeu cau bang loi noi

13. Day be co ngon ngu biet yeu cau

14. Day be goi ten su vat va tranh

15. Ky thuat chuyen tiep

16. Ky thuat sua va nhac

17. Gia tang loi noi cua be-day be noi

18. Xu ly hanh vi xau

19. Doi pho voi hanh vi xau truoc khi xay ra

20. Day be dung loi thay cho cau gian

21. Day tre tra loi cau hoi

22. Cach chon chu de cho bai hoc

23. Chon phuong tien giao tiep

24. Day dat cau hoi

25. Day ngon tu truu tuong

26. Day noi ca cau

26. Day be noi ca cau

27. Xay dung ky nang xa hoi

28. Lieu be san sang di hoc hoa nhap

29. Thu thap du lieu

Cac buoc trong chuong trinh

Cach goi ten phan biet co dieu kien

Chuong trinh hanh vi ngon ngu

Danh sach ky nang can co truoc khi hoa nhap

De day be thanh cong

Du lieu phan biet co dieu kien

Hoi thoai chu de lan toa

To tom tat FFC

To tom tat hoi thoai chu de lan toa

Cẩm-nang-tâm-vận-động-EFD

Tam van dong (A5)

Dung cu vat ly tri lieu de lam

Giup tre bai nao lam chu co the (A5)

chukybaoSLUI

Trả lời

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN


Tiến sĩ tâm lý lâm sàng Ngô Xuân Điệp đã có 10 năm thăm khám trị liệu tâm lý tại khoa tâm lý, Bv nhi đồng 2 và 12 năm là giảng viên tại khoa tâm lý – Đai học Khoa học và Xã Hội Nhân Văn. Kinh nghiệm 22 năm thăm khám, đánh giá và can thiệp trẻ tự kỷ.