Dưới đây là các tài liệu chúng tôi sưu tầm được từ mạng internet chuyên về hỗ trợ trẻ có khó khăn, đặc biệt là trẻ tự kỷ. Quý phụ huynh nhấp chuột vào các tiêu đề và tải về máy vi tính. Tài liệu này không được dùng cho mục đích kinh doanh.

CTS – Huan luyen ky nang nghe

CTS – Ky nang giao tiep cua nguoi cham soc tre khiem thinh

CTS – Tro choi cho tre 2 tuoi

CTS – Tro choi cho tre duoi 1 tuoi

CTS – Tro choi cho tre tuoi tap di

Hay giao tiep 1 – Giao tiep

Hay giao tiep 2 – Luong Gia

Hay giao tiep 3 – Ke hoach giao duc ca nhan

Hay giao tiep 4 – Giup tre Kem nang luc tinh than giao tiep

Hay giao tiep 5 – Giup tre bai nao giao tiep

Hay giao tiep 6 – Giup tre khiem thinh giao tiep

Hay giao tiep 7 – Giup tre Kem nhieu chuc nang giao tiep

Hay giao tiep 8- Giup tre co cac van de dac biet anh huong den loi noi

Hay giao tiep 9 – Vui choi

Hay giao tiep 10 – Giao tiep trong sinh hoat gia dinh

Hay giao tiep 11 – Lam viec theo nhom

Hay giao tiep 12 – Dua tre toi truong

Hoa nhap – Giao duc hoa nhap tre khuyet tat o tieu hoc (1)

Hoa nhap – Giao duc hoa nhap tre khuyet tat o tieu hoc

Hoa nhap – Tai lieu tap huan GDHN hoc sinh khuyet tat (tieu hoc) Tap 1 (2)

Hoa nhap – Tai lieu tap huan GDHN hoc sinh khuyet tat (tieu hoc) Tap 1

Hoa nhap – Tai lieu tap huan GDHN hoc sinh khuyet tat (tieu hoc) Tap 2

Bai kiem tra kha nang tri giac nhin Frostig

Ban ghe dac biet (A5)

Bang cac giai doan phat trien cua tre

Bang danh gia sang loc chuc nang thi giac

Bang liet ke noi dung GD am nhac

Bang quan sat chat luong choi

Cac bieu hien cua chung tu ky

Cac ky nang giao tiep som

Cac nguyen tac chi dao giao duc hoa nhap (Index for Inclusion)

Cac PP suy luan & sang tao

Choi voi cat & nuoc

Chung tu ky (to buom)

Chuoi kich thich thi giac

Cong uoc nguoi KT

Ve sinh than the (A5)

Van Dong Mieng (A5)

Trả lời

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN


Tiến sĩ tâm lý lâm sàng Ngô Xuân Điệp đã có 10 năm thăm khám trị liệu tâm lý tại khoa tâm lý, Bv nhi đồng 2 và 12 năm là giảng viên tại khoa tâm lý – Đai học Khoa học và Xã Hội Nhân Văn. Kinh nghiệm 22 năm thăm khám, đánh giá và can thiệp trẻ tự kỷ.